Mäklarsida

Jessica Gustafsson
Koordinator \ Blivande fastighetsmäklare
Jessica är en utåtriktad koordinator som tidigt kände en dragningskraft till mäklarbranschen, där hon insåg att hennes sociala färdigheter och kontaktsökande personlighet kunde kombineras med hennes sakliga kunnande. Jessica utbildar sig till fastighetsmäklare parallellt med arbetet som koordinator på Sjöman Frisk, och har alltid varit en driven tävlingsmänniska som ständigt vill utvecklas. Hon ser att kombinera sina studier med att arbeta på Sjöman Frisk som ett sätt att lära sig så mycket som möjligt – från universitetet och de bästa i branschen – samtidigt. 

Jessica är ny i bostadsbranschen men hennes intresse för mäklande i allmänhet och den sociala kontakten med människor i synnerhet gör henne till en redan fullfjädrad koordinator. Jessica finner sin energi i kontakten och utbytet med andra människor, kollegor och kunder, och ser varje möte som ett tillfälle att lära ut och lära sig av andra. Lärdomar som leder till utmärkta resultat för alla parter.